Fel

PROJEKTY DOFINANSOWANE Z UE

 

Projekt „Eco-Regranulat i nowa jakość profili podokiennych w wyniku wdrożenia prac B+R w firmie Metal-Plast” jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cel projektu: wdrażanie wyników przeprowadzonych przez nas oraz zleconych przez nas prac B+R, co pozwoli na wprowadzenie innowacyjnych produktów – Eco-Regranulatu i wytwarzanych z Eco-Regranulatu: serii profili podokiennych oraz kości wzmacniających siłę połączenia zgrzewanych naroży stolarki otworowej PVC. Planowane efekty: wprowadzenie na rynek innowacyjnych wyrobów z użyciem Eco-Regranulatu.

  • Wydatki ogółem: 14 702 190.00 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne: 11 953 000.00 PLN
  • Dofinansowanie: 4 183 550.00 PLN